STEUN VZW VITAAL

Onze visie


VZW Vitaal heeft de ambitie om kinderen en jongeren te laten genieten van leerrijke, gezonde en educatief sterke ervaringen tijdens georganiseerde workshops, activiteiten en vakanties. De workshop- en vakantieformules zijn minutieus uitgetekend en bieden een unieke samensmelting van Nederlandse taalverrijking met spel, vakantie, plezier en het ontdekken van de eigen talenten.

VZW Vitaal investeert ook in mensen zodat haar workshops, activiteiten en vakanties zo kwalitatief mogelijk worden begeleid en opgevolgd.

VZW Vitaal heeft eveneens de ambitie om kinderen en jongeren die leven in een maatschappelijk kwetsbare leefomgeving, vakantiekansen te bieden met leeftijdsgenoten. Door het aanbieden van een krachtig programma aan een betaalbare prijs voor iedereen, houden we de drempel laag om deel te nemen. VZW Vitaal probeert de deelnameprijs voor haar vakanties zo laag mogelijk te houden. Via opbrengstactiviteiten en schenkingen wordt een "sociaal tarief" mogelijk gemaakt.

VZW Vitaal gelooft in de kracht van vrijwilligers. Vrijwilligers zetten zich in met passie, vuur en bezieling. Vrijwilligers die deelnemers begeleiden, zijn pedagogisch geschoold of hebben minstens een brevet “animator in het jeugdwerk”. VZW Vitaal zorgt voor exclusieve vormingsmomenten die onze begeleidingsploeg deskundiger maken  in haar opdracht. Deze vormingen zijn kosteloos voor onze vrijwilligers.  

Hoe pakken we dit aan?
-  Inzetten op het versterken en consolideren van Nederlandse woordenschat en taalvaardigheid in taalworkshops en activiteiten.
-   Een niet-schools, ludiek en uitdagend programma dat beantwoordt aan de leefwereld van de deelnemers.
-  Sterke en bezielde begeleiders die het programma op een deskundige manier aanbieden.