Onze missie

VZW Vitaal is een kleine en pluralistische non-profitorganisatie die volledig gedragen en gestuurd wordt door vrijwilligers om kinderen en jongeren kansen te bieden vorm te geven aan de samenleving en aan zichzelf. 

Wij dragen bij tot de persoonlijke ontwikkeling en groei van kinderen en jongeren door hen kansen te bieden om in hun vrije tijd eigen interesses en talenten te ontdekken en te ontplooien. Sinds ons bestaan in 2021, strijden wij tegen ongelijkheid en uitsluiting van mensen omwille van hun socio-culturele, maatschappelijke, financiële of religieuze achtergrond. Vanuit de gedachte dat de toekomst van jonge mensen niet mag bepaald worden door factoren die automatisch leiden naar kansenongelijkheid, wil vzw Vitaal zich inzetten om gelijke kansen te creëren en kansen te versterken door het aanbieden van gerichte en kwalitatief sterke en taalrijke activiteiten.VZW Vitaal is ervan overtuigd dat diversiteit bij deelnemers een meerwaarde biedt. De grote verscheidenheid aan levenswijzen, overtuigingen, talenten en  vaardigheden zorgt voor verrijking bij iedereen die deelneemt aan een activiteit of project. Toch focust vzw Vitaal in het bijzonder op jongeren die in een moeilijke of kwetsbare maatschappelijke of financiële situatie leven: kinderen en jongeren die leven in armoede, kinderen en jongeren die op school minder kansen krijgen omwille van de thuistaal die verschilt van de onderwijstaal en kinderen met een maatschappelijk zwaar geladen rugzakje.

Waarom doen we dit ?
- Empowerment van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties.
- Beperken van leerverlies omwille van een thuistaal die verschillend is van de schooltaal.
- Gelijke (onderwijs)kansen bieden aan kinderen en jongeren.